Op de website stelt Wouter Nelissen van enerjee bepaalde informatie ter beschikking. Hoewel Wouter Nelissen deze informatie met zorg heeft samengesteld en streeft naar een zo correct mogelijke informatie op deze site, kan hij dit niet garanderen. Daarom kan aan de informatie op deze webpagina’s geen rechten worden ontleend en aanvaardt Wouter Nelissen geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde gegevens of schade als gevolg van het volgen van de activiteiten en oefeningen.


Aansprakelijkheid

  • Deelname aan de activiteiten van enerjee geschiedt geheel op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.
  • Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts.
  • Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
  • Stel de docent voor aanvang van de activiteit op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
  • Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
  • Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
  • Wouter Nelissen is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk/geestelijk letsel dat voor, tijdens of na een activiteit is ontstaan.